Pozvánka na VII.ZO

By Obec Fryšava,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na VII.ZO

O b e c n í   ú ř a d   v e   F r y š a v ě   p o d   Ž á k o v o u   h o r o u

—————————————————————————–

           VŠEM   OBČANŮM  OBCE                          

                                                                                                                                                                                 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE               NAŠE ZNAČKA                        VYŘIZUJE             FRYŠAVA           

  1.                       dubna 2016

 

 

 

Věc:     P O Z V Á N K A

 

 

Starosta obce Fryšava pod Žákovou  horou  svolává  tímto

 

  1. řádné zasedání zastupitelstva obce,

které  se  koná

v neděli 24. dubna 2016  v 15:00  hodin  v kulturním domě.

 

Program:       1.   Zahájení.

  1. Rozpočtové opatření
  2. Schválení záměru pořídit nové vchodové dveře do školy i školky
  3. Schválení záměru pořídit lehátka s matracemi do školky
  4. Zápis kroniky za rok 2015 – schválení
  5. Diskuze
  6. Závěr

                                                                                                Mojmír    H u m l í č e k

                                                                                    starosta obce Fryšava pod Žákovou horou

Vyvěšeno:   15. dubna 2016

Sejmuto:     ………………………