Hospodaření obce

Rok 2021

Fryšava_schválený rozpočet_výdaje_2021

Fryšava_schválený rozpočet_příjmy_ 2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020

Návrh závěrečného účtu 2020

Kalkulace

Kalkulace ceny pitné a odpadní vody Fryšava na rok 2021

Rozpočtové opatření 2021

Rok 2020

návrh rozpočtu_2020_příjmy

návrh rozpočtu_2020_výdaje

návrh rozpočtu_2020_splátky úvěruČOV

schválený rozpočet pro rok 2020 – 27.11.2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce 2019 – 12.05.2020

Schválený závěrečný účet obce 2019

Kalkulace

Kalkulace ceny předané pitní vody Fryšava na rok 2020 – 26.11.2019

Kalkulace ceny pitné a odpadní vody Fryšava na rok 2020 – 26.11.2019

Rozpočtové opatření 2020

Rok 2019

návrh rozpočtu 2019_financování – 22.11.2018

návrh rozpočtu 2019_příjmy – 22.11.2018

návrh rozpočtu 2019_výdaje – 22.11.2018

střednědobý výhled Obec 2020-2023  – 22.11.2018

schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2023 – 18.12.2018

schválený rozpočet -2019 – příjmy – 18.12.2018

schválený rozpočet -2019- výdaje – 18.12.2018

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Fryšava za r.2018 – 29.05.2019

Schválený závěrečný účet obce 2018 – 26.11.2019

Kalkulace

Kalkulace ceny pitné a odpadní vody Fryšava na rok 2019   – 22.11.2018

Kalkulace ceny předané pitní vody Fryšava na rok 2019  – 22.11.2018

Plán obnovy vodovodu-kanal-Fryšava_2018  – 22.11.2018

Rozpočtové opatření 2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 – 24.11.2017

Informace o schváleném rozpočtu 2017 a jeho plnění – 24.11.2017

Schválený rozpočet obce 2018 – 18.12.2017

Návrh Závěrečný účet obce za r. 2017 – 11.06.2018

Zpráva o výsledku hospodaření obce Fryšava za r. 2017 – 11.06.2018

Schválený závěrečný účet obce 2017 – 9.07.2018

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 – 9.07.2018

Výkazy – 9.07.2018

FIN212 2017

PRILOHA 2017

ROZVAHA 2017

Výkaz zisku a ztráty 2017

Rozpočtové opatření 2018

Rok 2017

Návrh Střednědobý výhled 2017 – 14.3.2017

schválený střednědobý výhled 2017 – 4.5.2016

Návrh na rozpočtu na rok 2017 – 12.12.2016

Schválený rozpočet 2017 – 18.1.2017

Návrh závěrečného účtu obce Fryšava za rok 2016 – 12.5.2017

Rozpočtové opatření 2017

Schválený závěrečný účet obce 2016