Hospodaření obce

Rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 – 24.11.2017

Informace o schváleném rozpočtu 2017 a jeho plnění – 24.11.2017

Schválený rozpočet obce 2018 – 18.12.2017

Návrh Závěrečný účet obce za r. 2017 – 11.06.2018

Zpráva o výsledku hospodaření obce Fryšava za r. 2017 – 11.06.2018

Schválený závěrečný účet obce 2017 – 9.07.2018

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 – 9.07.2018

Výkazy – 9.07.2018

FIN212 2017

PRILOHA 2017

ROZVAHA 2017

Výkaz zisku a ztráty 2017

 

 

Rozpočtové opatření 2018

 

Rok 2017

Návrh Střednědobý výhled 2017 – 14.3.2017

schválený střednědobý výhled 2017 – 4.5.2016

Návrh na rozpočtu na rok 2017 – 12.12.2016

Schválený rozpočet 2017 – 18.1.2017

Návrh závěrečného účtu obce Fryšava za rok 2016 – 12.5.2017

 

Rozpočtové opatření 2017

Schválený závěrečný účet obce 2016