Zastupitelstvo

Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

Starosta Mojmír Humlíček  +420 607 013 047 obec.frysava@tiscali.cz
Místostarosta Michal Němec  +420 739 671 352 nemiem@atlas.cz
Člen zastupitelstva Martin Dvořák
Člen zastupitelstva Lukáš Horský
Člen zastupitelstva Jiří Pleský
Člen zastupitelstva Martina Junová
Člen zastupitelstva Vlasta Petrová