Nařízení Kraje Vysočina – období déle trvajícího sucha