Zastupitelstvo

Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

Starosta Mojmír Humlíček  +420 607 013 047  starosta@frysava.cz
Místostarosta Michal Němec  +420 739 671 352  mistostarosta@frysava.cz
Člen zastupitelstva Martin Veselský
Člen zastupitelstva Lukáš Horský
Člen zastupitelstva Petr Němec
Člen zastupitelstva Martina Junová
Člen zastupitelstva Humlíčková Petra