Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Fryšava pod Žákovou horou

Starosta Mojmír Humlíček  +420 607 013 047 starosta@frysava.cz
Místostarosta Michal Němec  +420 739 671 352 minemec87@gmail.com
Člen zastupitelstva Martin Veselský
Člen zastupitelstva Lukáš Horský
Člen zastupitelstva Petr Němec
Člen zastupitelstva Martina Junová
Člen zastupitelstva Petra Humlíčková

Účetní                                                     Renata Bodláková.

Starosta: Mojmír Humlíček
Mob.: +420 607 013 047
Tel./fax: 566 619 231
E-mail: obec. ucetni@frysava.cz , starosta@frysava.cz

Komerční banka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 66 23 751/0100

Na tento účet zasílejte platby na odpad, poplatek za psy a nájemné.

iČ:00294284

 

Pozvánky na jednání ZO


Za volební období 2022-2026

pozvánka na ustanovující ZO_21.10.2022

pozvánka 1.ZO  21.11.2022

pozvánka 2.ZO 13.12.2022

pozvánka 3.ZO 13.2.2023

pozvánka 4.ZO 27.3.2023

pozvánka 5.ZO 2.5.2023

pozvánka 6.ZO 31.5.2023

pozvánka 7.ZO_11.7.2023

pozvánka 8.ZO_11.9.2023

pozvánka 9.ZO_27.9.2023

pozvánka 10.ZO_30.10.2023

pozvánka 11.ZO_14.12.2023

Pozvánka 12.ZO_26.2.2024

pozvánka 13.ZO_20.5.2024

pozvánka 14.ZO_10.6.2024

pozvánka 15.ZO_7.8.2024

Za volební období 2018-2022

pozvánka na ustanovující ZO

pozvánka 1.ZO

pozvánka 2.ZO

pozvánka 3.ZO

pozvánka 4.ZO

pozvánka 5.ZO

pozvánka 6.ZO

pozvánka 7.ZO

pozvánka 8.ZO

pozvánka 9.ZO

pozvánka 10.ZO

pozvánka 11.ZO

pozvánka 12.ZO

pozvánka 13. ZO

pozvánka 14. ZO

pozvánka 15.ZO

pozvánka 16.ZO 

pozvánka 17.ZO +pozvánka diskuze s občany

pozvánka 18.ZO

pozvánka 19.ZO

pozvánka 20.ZO

pozvánka 21.ZO

pozvánka 22. ZO

pozvánka 23.ZO

pozvánka 24.ZO

pozvánka 25.ZO

pozvánka 26.ZO

pozvánka 27.ZO

pozvánka 28.ZO

pozvánka 29.ZO

pozvánka 30.ZO

pozvánka 31.ZO

Pozvánka na mimořádná jednání ZO_5.8.2021

pozvánka 32.ZO

pozvánka 33.ZO

pozvánka 34.ZO

pozvánka 35.ZO

pozvánka 36.ZO

pozvánka 37.ZO

pozvánka 38.ZO

pozvánka 39.ZO

pozvánka 40.ZO

pozvánka 41.ZO

pozvánka 42.ZO

pozvánka 43.ZO

pozvánka 44.ZO

pozvánka 45.ZO

pozvánka na ustanovující jednání ZO 21.10.2022

Za volební období 2015-2018

pozvánka 1.ZO

pozvánka 2.ZO

pozvánka 3.ZO

pozvánka 4.ZO

pozvánka 5.ZO

pozvánka 6.ZO

pozvánka 7.ZO

pozvánka 8.ZO

pozvánka 9.ZO

pozvánka 10.ZO

pozvánka 11.ZO

pozvánka 12.ZO

pozvánka 13.ZO

pozvánka 14.ZO

pozvánka 15.ZO

pozvánka 16.ZO

pozvánka 17.ZO

pozvánka 18.ZO

Pozvánka 19.ZO

Pozvánka 20.ZO

Pozvánka 21.ZO

Pozvánka 22.ZO

Pozvánka 23.ZO

Pozvánka 24.ZO

Pozvánka 25.ZO

Pozvánka 26.ZO

Pozvánka 27.ZO

Pozvánka 28. ZO

Pozvánka 29. ZO

Pozvánka 30. ZO

Pozvánka 31. ZO

Pozvánka 32. ZO

Pozvánka 33.ZO

 

 

 

Příjem žádostí a dalších podání probíhá kdykoli v úředních hodinách

 

Poplatek za psa

1 pes v domácnosti 100 Kč/rok každý další pes 200 Kč/rok

Poplatek hrobové místo

jednohrob 100 Kč/rok

dvojhrob 150 Kč/rok

Vidimace

30 Kč / podpis

Legalizace

50 Kč / strana

Kopírování

A4 _1 list

– černobíle – 2 Kč

–  barevně  – 10 Kč

A3 _ 1 list

– černobíle – 5 Kč

– barevně  – 20 Kč

osvobození úleva odpady

Ohlášení údajů_osvobození_úleva_odpady_Fryšava

PODATELNA

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v souladu s ust. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Podatelna Obecního úřadu Fryšava pod Žákovou horou

  1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných nosičích dat:

Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou

592 04  Fryšava pod Žákovou horou 9

  1. Úřední hodiny podatelny:

Pondělí       8:00 – 11,00     13,00 – 16,30 hodin

Úterý           8:00 -11,00     13:00 – 15,00 hodin

Středa         8:00 – 11,00     13,00 – 16,30 hodin

Čtvrtek        8:00 – 11,00     13,00 – 15:00 hodin

Pátek          8:00 – 11:00 hodin

 

  1. Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

ucetni@frysava.cz

  1. Identifikátor datové schránky:

ccdaw9e

  1. Podporované formáty datových zpráv: 

Podporované datové formáty elektronického podání vč. příloh:

isdoc,html,rtf,txt,htm,doc,docx,xls,xlsx,pdf,gif,xml,jpg,jpeg,fo,odt,ods,odp,ppt,pptx,tif,zfo,csv,isdocx,png,mp2,mp3,wav,wma,tiff,mp4,avi,mkv,3gp,3gpp,wmv,mpeg1,mpeg2,mov,flv,cda

Max. velikost zprávy vč. všech příloh: 20000000 bytů (20 MB).

  1. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:
  • USB flash disk (USB 2.0 a vyšší)
  1. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Zpráva je elektronicky pečetěna kvalifikovanou elektronickou pečetí.

  1. Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

Doručení datové zprávy, která překročila limit pro maximální velikost e-mailového podání nebo obsahuje přílohu, která není na seznamu akceptovatelných příloh bude automaticky vyřazena ze zpracování.

  1. Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny ucetni@frysava.cz , případně volejte na tel.  číslo: 566619231, 602683670.

2024

Výměna střešní krytiny na budově č.p. 72, Fryšava pod Žákovou horou

1_Oznámení_Fryšava_Výměna střechy č.p. 72 Fryšava

1a_Výzva a ZD_Fryšava_Výměna střechy č.p. 72 Fryšava

Příloha č. 2b_Soupis prací a dodávek na zakázku včetně zaměření

Příloha č. 2a_Fryšava_střecha č.p.72_slepý rozpočet

Příloha č. 3_ČP_Fryšava_Výměna střechy č.p. 72 Fryšava

Příloha č. 4_Krycí list nabídky_Fryšava_Výměna střechy č.p.72 Fryšava

Příloha č. 5 ČP_střet zájmů_Fryšava_Výměna střechy č.p. 72 Fryšava

SOD_Fryšava_Výměna střechy č.p. 72 Fryšava

 

2023

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

„Nákup komunální techniky pro obec Fryšava pod Žákovou horou – traktor s příslušenstvím“

Výzva a ZD_Fryšava_nákup traktor

Příloha č.1 ZD_Fryšava_Nákup traktor_Krycí list nabídky_FINAL

Příloha č.2 ZD_Fryšava_Nákup traktor_ČP základní_FINAL

Příloha č.3 ZD_Fryšava_Nákup traktor_KS_FINAL

Příloha č 4 ZD_Fryšava_Nákup traktor_Technická specifikace_FINAL

Fryšava_komunální technika_oznámení o výsledku výběrového řízení_rozhodnutí zadavatele_14.12.2023

 

 

 

Oprava místní komunikace Fryšava – Medlov

ZŠ a MŠ Fryšava, vyhlášení konkursního řízení ředitel, ředitelka organizace

2022

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou.

vyhlášení konkurzu_škola_1.2.2022

https://www.kr-vysocina.cz/konkursy/ds-300613/p1=9093

2021

 Fryšava_zakázka malého rozsahu_oprava povrchu místní komunikace. a přílohy.

1.Výzva a ZD_Fryšava_Oprava chodník_soutěž

2. SOD_Fryšava_Oprava chodník_soutěž

3. Příloha č. 2_ČP_Fryšava_Oprava chodník_soutěž

4. Příloha č. 1_SOD_slepý soupis_oprava povrchu místní komunikace_Fryšava_final (1)

5. Příloha 2_SOD_Vyznačení cesty

Rozhodnotutí o výsledku VZMR_cesta_2021

2020

veřejná zakázka:

„Oprava školní kuchyně a jídelny v budově  č.p.100  v obci Fryšava pod Žákovou horou“

1_Fryšava škola_stavební úpravy_výzva_uchazečům_27.5.2020

2_Fryšava škola_stavební úpravy_SOD_27.5.2020

3_Fryšava škola_stavební úpravy_čestné_prohlášení_27.5.2020

Přílohač.1_1.Fryšava škola_kuchyň a jídlena_stavební úpravy_stávající stav

Přílohač.1_2.Fryšava škola_kuchyň a jídlena_stavební úpravy_nový stav

Přílohač.1_3.Fryšava škola_kuchyň a jídlena_stavebni_upravy_souhlas_KHS

Přílohač.1_4.Fryšava škola_kuchyň a jídlena_stavební úpravy_RZ

Přílohač.1_5.Fryšava škola_kuchyň a jídelna_stavební úpravy_TV

Přílohač.1_6.Fryšava škola_Kuchyň a jídelna_stavební úpravy_výkaz výměr

Přílohač.2_1.Fryšava škola_kuchyň a škola_elektroinstalace_nový stav

Přílohač.2_2.Fryšava škola_Kuchyň a jídelna_elektroinstalace_výkaz výměr

Přílohač.3-1.Fryšava škola_kuchyň a jídelna_dlažba,dveře – technické podmínky

Přílohač.3-2.Fryšava škola_kuchyň a jídelna_obklad, výmalba – technické podmínky

4. Kuchyně_oznámení o zrušení VZ

5. Kuchyně_rozhodnutí o zrušení VZ

 

2019

Stavební úpravy KD, zpevněná plocha

Zápis 9.ZO

Fryšava_KD_chodník_SOD_22.7.2019

Oprava sklepních prostor budovy KD.

Fryšava_OPRAVA_SklepKD_SOD_24.6.2019

Zápis VIII.ZO

Oprava dřevěného obložení a podhledů budovy KD.

Zápis VII.ZO

smlouva na obložení KD_4.6.2019

Výměna střešní krytiny na budově KD.

Zápis 4. ZO

Zápis 8.ZO

smlouva o dílo_5.2019_Fryšava_střecha KD

registr smluv_MV_24.7.2019

dodatek_registr smluv_MV_19.11.2019

dodatek_SOD_5.2019_Fryšava_střecha_KD

 

Výměna oplocení  školní zahrady ZŠ a MŠ v obci Fryšava pod Žákovou horou

 Veřejné osvětlení 2019

Oprava kanalizace 2018

Výměna oken ZŠ a MŠ Fryšava 

Oprava stávající kanalizace DN 300 (polypropylen) a DN 250 (polypropylen) v obci Fryšava pod Žákovou horou