Hospodaření příspěvkových organizací

2022

PO Čistá Fryšávka

Schválený střednědobý výhled PO ČF 2023

Schválený rozpočet PO ČF 2023

ZŠ a MŠ Fryšava

Schválený rozp. výhled ZŠ a MŠ Fr. 2023

2021

PO Čistá Fryšávka

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 (1) – 27.5.2022

Rozvaha k 31.12.2021 (1) – 27.5.2022

Příloha k 31.12.2021 (1) – 27.5.2022

Návrhy rozpočtů a střednědobého výhledu PO ČF na rok 2021 – 18.11.2020

Schválený rozpočet 2021 – 17.12.2020

Schválený SVR 2022-2023 – 17.12.2020

ZŠ a MŠ Fryšava

Rozvaha k 31.12.2021 (2) – 27.5.2022

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 (2) – 27.5.2022

Příloha k 31.12.2021 (2) – 27.5.2022

Návrhy rozpočtů a střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na rok 2021 – 16.11.2020

Schválený rozpočet 2021 – 17.12.2020

Schválený SVR 2022 2023 – 17.12.2020

2020

PO Čistá Fryšávka

Návrh rozpočtu PO ČF na r.2020, střednědobý výhled. – 27.11.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o. Čistá Fryšávka na rok 2021-2022 -17.12.2019

Schválený rozpočet p.o. Čistá Fryšávka na rok 2020-.17.12.2019

ZŠ a MŠ Fryšava

Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ na r.2020, střednědobý výhled. – 27.11.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o. ZŠ a MŠ Fryšava na rok 2021-2022– 17.12.20219

Schválený rozpočet p.o. ZŠ a MŠ Fryšava na rok 2020-17.12.2019

2019

PO Čistá Fryšávka
Schválený RO 2019 ČF – 18.12.2018
ZŠ a MŠ Fryšava

2018