Hospodaření obce

Rok 2024

Obec Fr._návrh rozpočtu 2024

Obec Fryšava_schválený rozpočet na rok 2024

Rozpočtové opatření 2024

RO 1/24 – 26.02.2024

RO 2/24 – 04.04.2024

RO 3/24 – 03.05.2024

RO 4/24 – 04.06.2024

Rok 2023

Rozvaha k 31.12.2022

Fin 2 – 12 k 31.12.2022

Příloha k 31.12.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

schválený závěrečný účet 2022

návrh závěrečný účet 2022

Fryšava střednědobý výhled_24-27

Fryšava rozpočet_2023_výdaje

Fryšava rozpočet_2023_výdaje

Fryšava rozpočet_2023_příjmy

Fryšava rozpočet_2023_příjmy

Rozpočtové opatření 2023

RO 1/2023 – 28.02.2023

RO 2/2023 – 03.04.2023

RO 3/2023 – 02.05.2023

RO 4/2023 – 06.06.2023

RO 5/2023 – 13.07.2023

RO 6/2023 – 08.08.2023

RO 7/2023 – 06.09.2023

RO 8/2023 – 05.10.2023

RO 9/2023 – 06.12.2023

RO 10/2023 – 10.01.2024

Rok 2022

Fryšava_návrh rozp. 2022, příjmy_zv.25.11.2021

Fryšava_návrh rozp.2022, výdaje_zv.25.11.2021

Schválený rozpočet obce Fr.2022

Rozpočtové opatření 2022

Rozpočtové opatření č.1/2022 – 05.04.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 – 03.06.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 – 08.07.2022

Rozpočtové opatření č.4/2022 – 05.09.2022

Rozpočtové opatření č.5/2022– 10.10.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 – 03.11.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 – 05.12.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022 – 06.01.2023

Porušení pravidel dotace při výstavbě kanalizace a ČOV v letech 2009-2013.

1.) zápis_18.ZO_1.10.2013

2) dodatek smlouvy o dílo 10.10.2013

3.) postih_výměr 200-2016

4.) postih_výměr 201-2016

5.) odvolání 200

6.) odvolání 201

7.) Platební výměr – penále 31-2018

8.) Platební výměr – penále 32-2018

9.) Fr.odvolání platební výměr č. 31 2018

10.) Fr.odvolání platební výměr č. 32 2018

11.) Fryyšava-správní žaloba

12.) Povolení posečkání daně NF

13.) Povolení posečkání daně SFŽP

14.) FÚ – Rozhodnutí o posečkání úhrady daně SR

15.) Fryšava-žádost o prominutí

16.) 26.10.2021 Generální fin.ředitelství – Rozhodnutí o částečném prominutí penále

17.)15.12.2021 FÚ_SFŽP_Rozh. o pos. úhrady daně 764477-21-2900-31472-703015

18.)15.12.2021 FÚ_SR_Roz. o pos. úhrady daně 764665-21-2900-31472-703015

19.)16.12.2021 FÚ_NFII_Roz. o pos. úhrady daně 1750536-21-2900-31472-703015 (1)

Rok 2021

Návrh závěrečného účtu 2021 – 25.05.2022

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021 – 25.05.2022

Fin 2-12 k 31.12.2021 – 25.05.2022

Příloha k 31.12.2021 – 25.05.2022

Rozvaha k 31.12.2021 – 25.05.2022

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 – 25.05.2022

Fryšava_schválený rozpočet_výdaje_2021

Fryšava_schválený rozpočet_příjmy_ 2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020

Návrh závěrečného účtu 2020

Schválený závěrečný účet obce 2020
Kalkulace

Kalkulace ceny pitné a odpadní vody Fryšava na rok 2021

Rozpočtové opatření 2021

Rok 2020

návrh rozpočtu_2020_příjmy

návrh rozpočtu_2020_výdaje

návrh rozpočtu_2020_splátky úvěruČOV

schválený rozpočet pro rok 2020 – 27.11.2019

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce 2019 – 12.05.2020

Schválený závěrečný účet obce 2019

Kalkulace

Kalkulace ceny předané pitní vody Fryšava na rok 2020 – 26.11.2019

Kalkulace ceny pitné a odpadní vody Fryšava na rok 2020 – 26.11.2019

Rozpočtové opatření 2020

Rok 2019

návrh rozpočtu 2019_financování – 22.11.2018

návrh rozpočtu 2019_příjmy – 22.11.2018

návrh rozpočtu 2019_výdaje – 22.11.2018

střednědobý výhled Obec 2020-2023  – 22.11.2018

schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2023 – 18.12.2018

schválený rozpočet -2019 – příjmy – 18.12.2018

schválený rozpočet -2019- výdaje – 18.12.2018

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Fryšava za r.2018 – 29.05.2019

Schválený závěrečný účet obce 2018 – 26.11.2019

Kalkulace

Kalkulace ceny pitné a odpadní vody Fryšava na rok 2019   – 22.11.2018

Kalkulace ceny předané pitní vody Fryšava na rok 2019  – 22.11.2018

Plán obnovy vodovodu-kanal-Fryšava_2018  – 22.11.2018

Rozpočtové opatření 2019

Rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 – 24.11.2017

Informace o schváleném rozpočtu 2017 a jeho plnění – 24.11.2017

Schválený rozpočet obce 2018 – 18.12.2017

Návrh Závěrečný účet obce za r. 2017 – 11.06.2018

Zpráva o výsledku hospodaření obce Fryšava za r. 2017 – 11.06.2018

Schválený závěrečný účet obce 2017 – 9.07.2018

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 – 9.07.2018

Výkazy – 9.07.2018

FIN212 2017

PRILOHA 2017

ROZVAHA 2017

Výkaz zisku a ztráty 2017

Rozpočtové opatření 2018

Rok 2017

Návrh Střednědobý výhled 2017 – 14.3.2017

schválený střednědobý výhled 2017 – 4.5.2016

Návrh na rozpočtu na rok 2017 – 12.12.2016

Schválený rozpočet 2017 – 18.1.2017

Návrh závěrečného účtu obce Fryšava za rok 2016 – 12.5.2017

Rozpočtové opatření 2017

Schválený závěrečný účet obce 2016