Výbory

Finanční výbor

Předseda: Martina Junová

Členové: Martin Dvořák Dis., Petra Humlíčková Dis.

Kontrolní výbor

Předseda: Lukáš Horský

Členové: Jiří Pleský, Martin Dvořák, DiS.

Školská rada

Členové: Petra Humlíčková, Dis.