Příloha č. 4_Krycí list nabídky_Fryšava_Výměna střechy č.p.72 Fryšava