Výzva a ZD_Fryšava_Oprava komunikace Fryšava Medlov (1)