Příloha č. 2b_Soupis prací a dodávek na zakázku včetně zaměření