Zadávací dokumentace pro akci:  “Výměna oplocení  školní zahrady ZŠ a MŠ v obci Fryšava pod Žákovou horou”