Voličské průkazy – volby prezidnta republiky

By Obec Fryšava,

  Filed under:
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Voličské průkazy – volby prezidnta republiky

!!!  Na OÚ Fryšava si lze osobně vyzvednou 30.12.2022 od 8:00 do 14:30 hod !!!

 

Voličský průkaz je veřejnou listinou, na jejímž základě je volič oprávněn hlasovat ve vybraných volbách mimo volební okrsek, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu. O voličský průkaz může ve vybraných volbách požádat i volič, který je zapsán u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů.

Kdo může požádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz může požádat každý volič.

 

U koho můžu požádat o vydání voličského průkazu?

 1. u obecního úřadu dle mého místa trvalého bydlištěnebo
 2. u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož jsem se nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky, volby do Senátu, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu).

 

Jakým způsobem a do kdy můžu požádat o vydání voličského průkazu?

 1. Na základě osobní žádosti
  – ode dne vyhlášení příslušných voleb do dvou dnů přede dnem voleb do 16:00 hod.
 2. Podáním v listinné nebo elektronické podobě
  – ode dne vyhlášení příslušných voleb podáním v listinné nebo elektronické podobě, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hod. příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí.
 3. Přes portál občana
  – Po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin.

Pozor! Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče.

!!!  Na OÚ Fryšava si lze osobně vyzvednou 30.12.2022 od 8:00 do 14:30 hod !!!