3_Výkres veřejně prospěšných staveb_opatření_asanací_SJ