Vyhlášky , směrnice , nařízení

Vyhlášky

Ministerstvo vnitra – posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek č:1/2017, 2/2017 a 3/2017

Obecně závazná vyhláška č.1.2017 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č.2.2017 – o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Obecně závazná vyhláška č.3.2017 – o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.6/2009 -O stanovení podmínek pro pořádání ,průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,včetně zábav,diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.1/2015-O stanovení systému shromažďování ,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Fryšava pod Žák.hor.

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.2/2010– O místním poplatku ze psů.

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.3/2010– O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.4/2010-O místním poplatku z ubytovací kapacity.

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.5/2010-O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.1/2011-Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Fryšava pod Žák.hor.

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.1/2016-O ochraně nočního klidu

Obecně závazná vyhláška obce Fryšava pod Žák.hor. č.1/2015-O místním poplatku za provoz systému ,shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlášky a opatření ohledně kůrovce

MZe Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

MZe – Příloha č. 1

MZe – rozdělovník

AOPK – Kůrovec -opatření obecné povahy 42019

Ministerstvo Zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy-Stromy napadené kůrovcem

AOPK – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 4 2019

 

Směrnice

Směrnice pro zadávání zakázek 1/2019

Směrnice pro zadávání zakázek 1/2016

Řád veřejného pohřebiště

 

Příspěvkové organizace

VZMR_metodický pokyn

 

Nařízení

Nařízení obce Fryšava pod Žák.hor. č.1/2016– O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

 

Jednací řád zastupitelsva

Jednací řád zastupitelsva