Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Fryšava pod Žákovou horou

Starosta Mojmír Humlíček  +420 607 013 047 starosta@frysava.cz
Místostarosta Michal Němec  +420 739 671 352 minemec87@gmail.com
Člen zastupitelstva Martin Dvořák
Člen zastupitelstva Lukáš Horský
Člen zastupitelstva Petr Němec
Člen zastupitelstva Martina Junová
Člen zastupitelstva Petra Humlíčková

Účetní                                                     Renata Bodláková.

Starosta: Mojmír Humlíček
Mob.: +420 607 013 047
Tel./fax: 566 619 231
E-mail: obec. ucetni@frysava.cz , starosta@frysava.cz

Komerční banka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 66 23 751/0100

Na tento účet zasílejte platby na odpad, poplatek za psy a nájemné.

iČ:00294284

 

 

 

Příjem žádostí a dalších podání probíhá kdykoli v úředních hodinách

Poplatek směsný odpad

1.200,- Kč za trvale žijícího občana (zpravidla majitel nemovitosti)
300,- Kč (úleva 900,-Kč) za každého dalšího člena v domácnosti
300,- Kč (úleva 900,-Kč) osobám starším 70 let

1.200,- Kč za nemovitost určenou k rekreaci (fyzické osoby)

Poplatek bioodpad

1 popelnice 550 Kč/rok

Vodné pro rok 2022

31 Kč/m3

Stočné pro rok 2022

77 Kč/m3

Poplatek za psa

1 pes v domácnosti 100 Kč/rok každý další pes 200 Kč/rok

Poplatek hrobové místo

jednohrob 100 Kč/rok

dvojhrob 150 Kč/rok

Vidimace

30 Kč / podpis

Legalizace

30 Kč / stránka

Kopírování

A4 _1 list

– černobíle – 2 Kč

–  barevně  – 10 Kč

A3 _ 1 list

– černobíle – 5 Kč

– barevně  – 20 Kč

 

obec.frysava@tiscali.cz

2022

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou.

vyhlášení konkurzu_škola_1.2.2022

https://www.kr-vysocina.cz/konkursy/ds-300613/p1=9093

2021

 Fryšava_zakázka malého rozsahu_oprava povrchu místní komunikace. a přílohy.

1.Výzva a ZD_Fryšava_Oprava chodník_soutěž

2. SOD_Fryšava_Oprava chodník_soutěž

3. Příloha č. 2_ČP_Fryšava_Oprava chodník_soutěž

4. Příloha č. 1_SOD_slepý soupis_oprava povrchu místní komunikace_Fryšava_final (1)

5. Příloha 2_SOD_Vyznačení cesty

Rozhodnotutí o výsledku VZMR_cesta_2021

2020

veřejná zakázka:

„Oprava školní kuchyně a jídelny v budově  č.p.100  v obci Fryšava pod Žákovou horou“

1_Fryšava škola_stavební úpravy_výzva_uchazečům_27.5.2020

2_Fryšava škola_stavební úpravy_SOD_27.5.2020

3_Fryšava škola_stavební úpravy_čestné_prohlášení_27.5.2020

Přílohač.1_1.Fryšava škola_kuchyň a jídlena_stavební úpravy_stávající stav

Přílohač.1_2.Fryšava škola_kuchyň a jídlena_stavební úpravy_nový stav

Přílohač.1_3.Fryšava škola_kuchyň a jídlena_stavebni_upravy_souhlas_KHS

Přílohač.1_4.Fryšava škola_kuchyň a jídlena_stavební úpravy_RZ

Přílohač.1_5.Fryšava škola_kuchyň a jídelna_stavební úpravy_TV

Přílohač.1_6.Fryšava škola_Kuchyň a jídelna_stavební úpravy_výkaz výměr

Přílohač.2_1.Fryšava škola_kuchyň a škola_elektroinstalace_nový stav

Přílohač.2_2.Fryšava škola_Kuchyň a jídelna_elektroinstalace_výkaz výměr

Přílohač.3-1.Fryšava škola_kuchyň a jídelna_dlažba,dveře – technické podmínky

Přílohač.3-2.Fryšava škola_kuchyň a jídelna_obklad, výmalba – technické podmínky

4. Kuchyně_oznámení o zrušení VZ

5. Kuchyně_rozhodnutí o zrušení VZ

 

2019

Stavební úpravy KD, zpevněná plocha

Zápis 9.ZO

Fryšava_KD_chodník_SOD_22.7.2019

Oprava sklepních prostor budovy KD.

Fryšava_OPRAVA_SklepKD_SOD_24.6.2019

Zápis VIII.ZO

Oprava dřevěného obložení a podhledů budovy KD.

Zápis VII.ZO

smlouva na obložení KD_4.6.2019

Výměna střešní krytiny na budově KD.

Zápis 4. ZO

Zápis 8.ZO

smlouva o dílo_5.2019_Fryšava_střecha KD

registr smluv_MV_24.7.2019

dodatek_registr smluv_MV_19.11.2019

dodatek_SOD_5.2019_Fryšava_střecha_KD

 

Výměna oplocení  školní zahrady ZŠ a MŠ v obci Fryšava pod Žákovou horou

 Veřejné osvětlení 2019

Oprava kanalizace 2018

Výměna oken ZŠ a MŠ Fryšava 

Oprava stávající kanalizace DN 300 (polypropylen) a DN 250 (polypropylen) v obci Fryšava pod Žákovou horou