Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Fryšava pod Žákovou horou

Starosta Mojmír Humlíček  +420 607 013 047 starosta@frysava.cz
Místostarosta Michal Němec  +420 739 671 352 minemec87@gmail.com
Člen zastupitelstva Martin Dvořák
Člen zastupitelstva Lukáš Horský
Člen zastupitelstva Jiří Pleský
Člen zastupitelstva Martina Junová
Člen zastupitelstva Petra Humlíčková

Účetní                                                     Renata Bodláková.

Starosta: Mojmír Humlíček
Mob.: +420 607 013 047
Tel./fax: 566 619 231
E-mail: obec.frysava@tiscali.cz , starosta@frysava.cz

Komerční banka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 66 23 751/0100

Na tento účet zasílejte platby na odpad, poplatek za psy a nájemné.

iČ:00294284

 

Příjem žádostí a dalších podání probíhá kdykoli v úředních hodinách

Poplatek směsný odpad

1 trvale žijící osoba 450 kč/rok

Rekreační objekt 550 kč/rok

Poplatek bioodpad

1 popelnice 400 kč/rok

Vodné pro rok 2018

22 kč/m3

Stočné pro rok 2018

58 kč/m3

Poplatek za psa

1 pes v domácnosti 100 kč/rok každý další pes 200 kč/rok

Poplatek hrobové místo

jednohrob 80 kč/rok

dvojhrob 130 kč/rok

Vidimace

30 kč / podpis

Legalizace

30 kč / stránka

Kopírování

A4 _1 list

– černobíle – 2 kč

–  barevně  – 10 kč

A3 _ 1 list

– černobíle – 5 kč

– barevně  – 20 kč

 

obec.frysava@tiscali.cz